Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


INFORMACJA O PROJEKCIE

   CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o. w Ostródzie realizuje projekt pod nazwą "Szansa dla młodych w Gminie Ostróda" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

   Projekt realizowany będzie w okresie od 01.07.2013 do 30.06.2015 r. Projekt skierowany jest do 40 osób (24K, 16M) młodych w wieku 15-30 lat mieszkańców Gminy Ostróda, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie, niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS Ostróda.

CEL PROJEKTU

   Głównym celem jest wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej u 40 osób (24K, 16M) niezatrudnionych , zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Ostróda w wieku 15-30 lat.

DLA KOGO:

   W projekcie mogą brać udział osoby spełniające następujące warunki:

 • niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej,
 • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS Ostróda,
 • zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Kryteria pierwszeństwa:
 • wiek 15-30 lat,
 • zamieszkują na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w Gminie Ostróda.
PROJEKT OBEJMUJE:

Zad. I

Aktywizacja społeczna w tym:

 • warsztaty psychologiczne – 40h(10dnix4h) x 2edycje = 80h,
 • indywidualne zajęcia z psychologiem – 4h/os x 20os = 80h x 2edycje =160h.
Zad. II

Aktywizacja zawodowa w tym:
 • grupowe doradztwo zawodowe (doradca zawod.) 16h(4dnix4h) x 2 edycje = 32h,
 • indywidualne doradztwo zawodowe (doradca zawod.) 40h(2h/os) x 2 edycje = 80h,
 • punkt porad:
  - prawnych (prawnik) 66h(3h/m-c x 22m-c) x 2 edycje,
  - doradztwa z zakresu przedsiębiorczości (trener) 66h(3h/m-c x 22m-c) x 2 edycje.
Zad. III

Staże zawodowe:

I. edycja:
 • sprzedawca z obsługą kas fiskalnych (10os) termin 01-06/2014,
 • pomoc pokojowa (10os) termin 02-07/2014; 6m-cy-40h/tydz 8h dziennie.
II. edycja:
 • rozbieracz i wykrawacz mięsa białego (10os) termin 11/2014-04/2015,
 • pracownik robót wykończeniowych (10os) termin 12/2014-05/2015; 6m-cy-40h/tydz 8h dziennie.
Kursy zawodowe:

I edycja:
 • sprzedawca z obsługą kas fiskalnych,
 • pomoc pokojowa.
II edycja:
 • rozbieracz wykrawacz mięsa białego,
 • pracownik robót wykończeniowych.