Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONTAKT


Beneficjent

   CENTRUM "OKEY" Sp. z o.o. w Ostródzie

   reprezentowana przez Prezesa Różę Krześniak

   tel. 513 090 297

   e - mail: szkolenia@okey.ostroda.pl


Biuro projektu

   14-100 Ostróda

   ul. Jana III Sobieskiego 3/3

   tel./fax 89 615 80 00

   e - mail: szkolenia@okey.ostroda.pl


Partner

   Gmina Ostróda / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie

   14-100 Ostróda

   ul. Jana III Sobieskiego 1

   tel. 89 676 07 08

   e - mail: gopsostroda@wp.pl